İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

HAYDİ GENÇLER! YENİ MESLEKLER KAZANALIM, MESLEK LİSELERİNİ TERCİH EDELİM

Günümüz dünyası hızlı değişimlerin yaşandığı bir dünyadır. Bu sebeple, bireylerin bu hızlı değişimin yaşandığı dünyaya uyum sağlamaları da oldukça zor olmaktadır. Bireylerin hem bireyselliğini koruması, hem sosyo-kültürel şahsiyetini geliştirmesi, hem de üretim ve hizmet alanlarında bir işi gerçekleştirebilmesi, üretim yapabilmesi ancak mesleki eğitim yoluyla olmaktadır.

Çünkü bireyler, günümüz dünyasında ancak mesleki alanlarının gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmakla özgüven kazanabilirler. “Bunun için bireyler hem okullarda hem de çalışma alanlarında bilgi ve beceri kazanıp, mesleki açıdan kendilerini geliştirmeyi öğrenmelidirler.”[1]

Mesleki ve Teknik Eğitimin Amacı: üretim ve hizmet alanlarına;bilişim teknolojilerine sahip, teknoloji okur-yazarı olan, bilişim teknolojilerini kullanabilen, yeni teknolojiler üretebilen, teknolojiye dayalı ürünler ortaya koyabilen, yabancı dil bilgisine sahip, hem yurt içinde hem de yurt dışında iş bulabilen, istihdam edilen bireyleri yetiştirmektir. ”Çağdaş Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemlerinde üretim ve teknolojideki değişimler sürekli izlenmeli, eğitim alanına yansımaları analiz edilmeli ve mesleki-teknik eğitim sistemleri çağdaş dünyaya uygun bir şekilde sürekli güncelleştirilmelidir.”[2]

Ancak bugün ülkemizin mesleki eğitim sisteminde “Öğrenci Profili Düşüklüğü” sorunu yaşanmaktadır. Ülkemizde mesleki ve teknik eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerin bilgi, beceri ve akademik başarı seviyeleri 1970’li yıllarda olduğu gibi yüksek değildir. Günümüzde Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarımızın bazılarına Liseye Geçiş Sınavında düşük puan alan öğrenciler devam ederlerken, çoğunluğuna da puansız öğrenci kabul edilmektedir. Bu durum ülkemizin sanayileşmesi, kalkınması ve bilgi toplumu aşaması konumuna gelebilmesi için oldukça önemli bir sorundur.

Ülkemizin kalkınabilmesi, ilerlemesi ve gelişmesi için, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarımız; bilgisi, becerisi ve akademik başarısı yüksek olan öğrenciler tarafından tercih edilmesi gerekir. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığının 2009 yılında hazırlamış olduğu,2010-2014 Stratejik Raporu son derece önemlidir.

Bu raporda , Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının bilgi, beceri ve akademik başarı açısından yüksek düzeyde olan öğrenciler tarafından tercih edilebilmesi için, derslik, atölye sayıları artırılmış, sınıf mevcudu otuz öğrenciye düşürülmüş, atölyeler modern teknoloji aletleriyle donatılmış ve zenginleştirilmiş, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla “bursluluk” ve “yatılılık” imkanları artırılmıştır.[3]

Ancak kız öğrencilerimizin bu yatılılık ve bursluluk imkanlarından faydalanma  olasılıkları oldukça düşüktür. Mesleki ve Teknik  Eğitime kız öğrencilerin erişiminin artırılabilmesi için pozitif ayrımcılık yapılarak kız öğrencilerimiz için kontrolü devletimizin elinde olan yatılı pansiyonların ve bursluluk imkanlarının artırılması gerekir. Mesleki ve Teknik Eğitimde Proje Okulları nitelikli öğrencilerin tercih edebilmeleri için, okul memnuniyeti yüksek olan okullarımızdır.

Bu Proje Okullarımızdan birisi de, Konya Selçuklu İlçesinde Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş olan ve KOSGEB tarafından desteklenen, ”Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir.” Bu Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumumuz son derece modern teknolojiye uygun atölyelerle donatılmış, erkek öğrenciler için yatılılık, hem kız hem de erkek öğrencilerimiz için bursluluk imkânı olan, tüm öğrencilerin ücretsiz yemek ve servis hizmetlerinden yararlandığı, sosyal faaliyetlerin yoğun bir şekilde yapıldığı, öğrenci-veli-idareci etkileşimini ve iletişimini sağlamada son derece başarılı olan başta okul müdürü, yardımcıları ve atölye şefleri olmak üzere deneyimli okul yöneticilerinden ve öğretim işinde son derece başarılı öğretmenlerden oluşan deneyimli eğitim kadrosuna sahip olan bir okulumuzdur.

Sevgili gençlerimiz, sizler de bu tür proje Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini araştırarak kendinize güvenli bir gelecek ve kariyer sağlayabilirsiniz.

Sevgilerimle……

[1] Murat.A.TAMER, Mustafa ÖZCAN, “Örgün Mesleki ve  Teknik Eğitim Sisteminin  Mesleki Eğitimin Paydaşlarınca Değerlendirilmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:203, s.205,Ankara,2014

[2] TİSK /2004)”Mesleki Eğitim Sistemimiz ve İşletmelerde Beceri Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, TİSK tarafından Mesleki Eğitim Kurulu’na Sunulan Rapor, TİSK (2004).

[3] Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 2010-2014 Stratejik Planı, Ankara-2009,s.104,105,106,107.
İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro