İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Aydemir”

İsmet AYDEMİR: EBREHE II

EBREHE II Hazret-i İbrahim ve İsmail’in yaptığı Beyt-i, Ebrehe’nin yıkmasına araplar razı gelmezdi. Bunun için yer yer karşılık göstermek istemişler, Yemen eşrafından bir kaç kişi,…

İsmet AYDEMİR: EBREHE I

EBREHE I Kâ’be’nin, araplar yanında olan yüksek mevkii, Bütün Arabistan’da yaşayan insanlar bilirdi. Kâ’be’nin bulunduğu Mekke’ye akın akın gelir, Panayırlar kurulur, ticaret burada edilir. Mekke,…

ABDULMUTTALİB’İN SÖZÜ

ABDULMUTTALİB’İN SÖZÜ Abdu’l Muttalib, zemzem kuyusunu temizlemişti, Bu görevi, oğlu Haris’le birlikte bitirmişti. Evladın ne kadar kıymetli olduğunu anlamış, Onun için hayatta, on evlat isteğini…

ÖZ BENLİĞİMİZİ KAYBETMİYELİM II

ÖZ BENLİĞİMİZİ KAYBETMİYELİM II İslâm’ın üstün bir nizam olduğun bilen düşmanlar, Bu nizamı yaşadıkları müddetçe müslümanlar, Onlara hakim olunamayacağını bildiler, Müslümanlara hakim, efendi olmak istediler.…

ÖZ BENLİĞİMİZİ KAYBETMİYELİM -I

ÖZ BENLİĞİMİZİ KAYBETMİYELİM -I Şanlı dinimiz yüce İslâm, ilâhi bir nizamdır, Bu nizam, dünya ve ahiret hayatını kuşatır. Beşeri görüşler üstünde bir görüşe sahiptir, Hiç…

SİKA’YE, RİFA’DA GÖREVLERİ

SİKA’YE, RİFA’DA GÖREVLERİ Haşim ölmüştü, yerine tek oğlu Muttalib geçti, Ona kalmıştı Sika’aye, Rifa’da görevleri. Bilhassa Sika’aye işleri hem güç, hem de zordu, Çünkü zemzem…

KÂ’BE’DEKİ GÖREVLER

KÂ’BE’DEKİ GÖREVLER Kâ’be’deki mukaddes sayılan görevler şunlardı, Hicâ’bet, Sika’aye, Kiyâ’de ile Rifâda’y dı. Bu görevlerden başka, Nedve ile Liva’da vardır, Bu görevde bulunanların, vazifesi şunlardır:…

KÂ’BE’NİN İLK YAPILIŞ

KÂ’BE’NİN İLK YAPILIŞ Hazret-i İbrahim eşi Hacer, oğlu İsmail’i, Beyt-i Haram, yani Kâ’be semtine iskân etmişti. Hazret-i İbrahim, tevhit dini yaymaya çalışmış, Diyar diyar dolaşıp,…

ARAPLARIN DİNİ MERKEZİ, KÂBE

Arapların dini merkezi, daima Mekke idi, Kutsi hatıralarla dolu, mübarek bir beldeydi. Hazret-i İbrahim ve İsmail’in bina ettiği, Mukaddes Beytullah,Kâ’be-i Şerif Mekke’de idi. Allah’ın evi…

PUTLAR VE PUTPERESTLİK II

Muhitin  ve  kabilenin  kendine  ait  putları Bulunurdu, en meşhur olan putları da şunlardı: Lât,Uzza,Menat,Vedd,Suva’,Yegus,Yeûk adlarıdır, Bunların  görevi  ve  bulundukları  yer  şunlardır: Lât, Taif’te  bulunur,  Sakif…

BEKLENEN MUKADDES İNSAN

BEKLENEN MUKADDES İNSAN Hülasa İslam’dan önce, dünyanın hiçbir yerinde, Huzur ve sükun diye hiçbir şey yoktu, yeryüzünde. Romalıların  bozuk  ahlâkı, her  yanı  kaplamış, Bizans sükut…

İSLAMDA KADININ MEVKİİ

İSLAMDA KADININ MEVKİİ Toplum hayatın bozulduğu, ahlâkın çözüldüğü, Fazilet  ve  cemiyet  kardeşliklerinin  çöktüğü, Böyle bir zamanda Hazret-i Muhammed,yeni bir din, Yeni bir nizam getirmişti, böyle bir…

İSLÂM’DAN ÖNCE KAVİMLERDE KADIN II

İSLÂM’DAN ÖNCE KAVİMLERDE KADIN II İran’da Mecusi Zerdüştlerin devrinde kadınlar, Erkeklerin  şehvetine  esir  gibi  mahkumdular. Bir İranlı, en yakın akrabasıyla evlenirdi, İstediği zaman da boşamakta…

İSLAMDAN ÖNCE KAVİMLERDE KADIN I

İSLAMDAN ÖNCE KAVİMLERDE KADIN I Gerek Asya,  gerek Avrupa’da  kadının  durumu, Perişan idi,hukuktan mahrum,hiç bir hakkı yoktu. Kadınların toplumda ki durumu, araplarda ki, Diğer milletlerden…

DİNİN DİREÄžİ

DİNİN DİREÄžİ Kur’an-ı Kerim’de Cenâb- Hak, şöyle buyuruyor: ”Namazı dosdoğru kılınız, şüphesiz namaz” diyor, ”Mü’minlere  vakitleri  belli  bir  Farz  olmuştur.” Şerefli  kitabımızda,  Allah  böyle  buyurmuştur.…

ALLAH VE RASÜLÜNE SIMSIKI BAÄžLANMAK

ALLAH VE RASÜLÜNE SIMSIKI BAÄžLANMAK Yeryüzüne halife olarak gönderilen insan, Geçirmektedir büyük,zorlu,ilâhi bir imtihan, İnsanın bu imtihanda muvaffak olabilmesi, Bağlıdır imanda, onun kemale erebilmesi. İmanda kemale…

KANUN-U İLAHİ

KANUN-U İLAHİ Yüce Allah’ımızın emriyle, oluştan ölüşe, Ölüş sonu, Allah’ın emriyle tekrar dirilişe, Oluş, ölüş ve dirilişe doğru akan insanlar, Kurtuluş için tek çare, Kur’an’a…