İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

PANDEMİ SÜRECİNDE YAZ TATİLİ

Koronavirüs nedeniyle günlük yaşantımızın tamamen dışında olan yeni bir düzen oluşturup, oluşan bu yeni düzen içerisinde günlerimizi en verimli şekliyle geçirmek için çaba gösterdik. Belki her zamankinden daha fazla yorulduk, daha fazla zorlandık ama, şimdi hepimiz için dinlenme zamanı geldi.

Her şeyden önce yaz tatili döneminde de, içinde bulunduğumuz Pandemi süreci sebebiyle bazı belirsizliklerin devam ettiğini hatırlamalı, planlamalarımızı da bu farkındalıkla yerine getirmeliyiz. Gündemi takip ederek ve gerekli tedbirleri alarak, tatil döneminin planlanması,  sürecin sağlıklı geçirilmesi adına oldukça önem arz etmektedir.

Evde geçirilen zaman dilimi normal zamanlardan fazla olsa da; süreçten kaynaklı farklı düzeylerde yaşadığımız kaygı ve sahip olduğumuz yoğun tempo nedeniyle, dinlenmeye ve eğlenmeye de ihtiyaç duyduğumuz unutulmamalıdır.

Örgün eğitim faaliyetlerine çeşitli nedenlerle verilen araların meydana getirdiği öğrenme kayıplarına benzer bir etkinin COVID-19 salgını sonucunda  fazlasıyla meydana geldiğini gözlemledik, bizzat yaşadık. Kuhfeld ve Tarasawa   tarafından yapılan bir araştırmada 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaz tatili sürecinde matematik ve okuma becerilerinde yaşadığı öğrenme kayıplarından yola çıkılarak COVID-19 salgını sürecinde yaşayabilecekleri öğrenme kaybı düzeyleri yordanmıştır.  Elde edilen sonuçlara göre, öğrenme kayıplarının normal dönemdeki seyrine göre önemli ölçüde artacağı öngörülmüştür[1]

Bu sebeple, Okul içi uygulamaların yanı sıra öğrencilerin evde ebeveynleri ile yapacağı etkinlikler yoluyla da öğrenme kayıplarının azaltılabileceği belirtilmektedir. Geçmiş yıla ait bilgilerin tekrarının yapılması, evde çocuğa uygun öğrenme ortamlarının hazırlanması, okuma etkinliklerinin yapılması, sözlü muhakeme, problem çözme ve kelime becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar oynanması, hikâye anlatımı bunlar arasında sayılabilir. Öte yandan ebeveyn özellikleri, çocuğa sunulan desteğin kalitesini etkileyebilmektedir. Yapılan araştırmalar, uzaktan eğitimde, çocuklarına yeterince vakit ayırabilen, teknolojik becerileri gelişmiş ve eğitim düzeyi daha yüksek olan ebeveynlerin çocuklarına daha fazla katkı sağlayabildiği tespit edilmiştir. [2](Arı, 2005; Burgess ve Sievertsen, 2020; Sezgin, Erdoğan ve Dağ, 2020)[3]Bu sonuçlar, aynı zamanda salgın sürecinde öğrencilerin aileleri tarafından daha fazla desteklenmeye ihtiyaç duyduğuna işaret etmektedir.

Yaz tatillerinde uygulanan destek programlarının okuma başarısı üzerindeki etkilerinin incelendiği bir meta analiz çalışmasında, bu programların özellikle düşük gelir grubunda yer alan öğrencilerin okuma başarıları üzerinde yüksek etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Kim ve Quinn, 2013)[4]. Okuma gibi kritik bir beceriyi desteklemesi bakımından bu amaçla hazırlanan programlardan yararlanmak elzem görünmektedir. Öte yandan Bozkurt (2020)[5] eğitime yönelik kayıpları telafi etmek adına öğrencilerin ders çalışma süresinin artırılarak dinlenme, oyun ve boş zaman aktivitelerinin azaltılmasının da doğru bir uygulama olmayacağını ifade etmektedir. Eğitimin tamamen öğretimsel bir süreçten ibaret olmadığı göz önüne alındığında öğrenme kayıplarının telafisinde öğrencilerin duyuşsal gelişimlerinin de sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin salgın döneminde akranlarından uzak kalması, çevresiyle etkileşiminin azalması nedeniyle sosyalleşme ihtiyacını karşılayamaması, kayıpların telafisinde öncelikle giderilmesi gereken eksikliklerdendir (Bozkurt, 2020; Iqbal ve Tayyab, 2021; Sarı ve Nayır, 2020)[6].

Pandemi döneminin halen devam etmekte olduğu bu yaz tatili sürecinde çocuklarınızla bu süreci nasıl değerlendirebileceğinize dair tavsiyelerde bulunacağız.[7] Şöyle ki:

1-)Çocuğunuzun hangi fikirlerinin gerçekleştirilebilir olduğu ile ilgili görüşlerinizi paylaşabilir, yaz tatili döneminde neler yapmak istedikleri hakkında çocuklarla konuşabilirsiniz.

2-)Okul döneminin sona erişini çocuklarınızla birlikte kutlayabilir, bir dönemi bitirmiş olmakla ilgili neler hissettiklerini sorabilir, sözlü ve yazılı olarak ifade etmesini sağlayabilirsiniz.

3-)Bitkilerinizi, çiçeklerinizi yetiştirirken, çocuklarınızın farklı aşamalarda görevler almasını sağlayabilirsiniz.

4-)Çocukluğunuzda en sevdiğiniz oyunları çocuklarınızla birlikte oynayabilirsiniz.

5-)Yeni beceriler edinmeye, faaliyetler yapmaya alışarak farklı hobiler geliştirip-geliştiremeyeceğinize bakabilirsiniz.

6-)Yaz döneminde kendi öğrenmelerinizi gerçekleştirmeye devam edebilir, okuma listesi oluşturabilirsiniz.

7-)Gerek Yüz yüze Eğitim’de, gerekse on-line derslerde öğrenilenlerin unutulmaması ve yeni dönemde derslere uyumda zorlanılmaması açısından, ağır olmayan bir programla, çocuklarınıza yol gösterici olabilirsiniz.

Gerek Öğretmenlerin, gerek öğrencilerin, gerekse velilerin çok çalıştığı, emek verdiği ve yorulduğu bu Eğitim-Öğretim döneminin sonunda herkesin gönlünce geçirebileceği, güzel bir tatil diliyoruz. Yaz tatilinin, hepimiz için daha güzel günlerde bir araya gelebilmemize,  kendimize dönmemize, dinlenmemize ve enerji toplamamıza fayda sağlayabilecek bir dönem olmasını ümit ediyoruz.

 

 

[1] Baz,Burak ,Derleme Makale/Review Article , Temel Eğitim Dergisi / Journal of Primary Education, COVID-19 Salgını Sürecinde Öğrencilerin Olası Öğrenme Kayıpları

Üzerine Bir Değerlendirme ,2021, 3(1), 25-35

 

 

[2] Baz, Burak ,A.g.m.s.25-35

 

[3] Baz, Burak ,A.g.m.s.25-35

[4] Baz, Burak ,A.g.m.s.25-35

[5] Baz, Burak ,A.g.m.s.25-35

[6] Baz, Burak ,A.g.m.s.25-35

[7] Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları,  Üniversite Hazırlık / Rehberlik Birimi Veli Bülteni, Koronavirüs Döneminde Yaz Tatili Önerileri, s.2

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.