İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KUTLU YOLCULUKTA ÜÇ MUCİZE

Rasülüllah’ı öldürmek için, ararken müşrikler,
Mağaranın yanına gelmişler, girmek istemişler.

Fakat Ümeyye ibn-i Halef, girmeyi engellemiş,
Yanındaki müşriklere bağırarak, şöyle demiş:

“Aklınızmı kayboldu, ne işiniz var mağarada,
Örümcek ağ germiş, kuşlar yuva tutmuş baksanıza.”

Gerçekten mağaranın ağzına örümcek ağ germiş,
Orada bir ağaç bitmiş, dalına kuş yuva etmiş.

Gâr mu’cizesi delilen olay, bundan ibarettir.
Bakışa tâbi, sade görünen bu şey mu’cizedir.

Mu’cize denince, gökten ateş yağma, yer yarılma,
Fevkalâde dehşet verici birşey olmazki ona.

Asıl itibâr, neticeye bağlı, basit ve sâde,
Görünen bir şeyle, büyük kahramanlıktır elbette.

Tarihin vecibesini değiştiren mu’cizedir,
Bunun tâbi görünmesi, asıl mu’cize böyledir.

Çünkü gayeye uygun, tâbi görünmesi icâb eder,
Başka türlü olsa, işin farkına varır müşrikler.

Zaten hicret, baştan sona mu’cizeyi hâdisedir,
Olay incelendikçe, gözümüzde büyümektedir.

Müşrikler, Rasül-i Ekrem’in evini çevirmişler,
Eli sopalı, beli hançerli gençler, beklemişler.

Aralarından çıkıp gidiyor da, göremiyorlar,
Onların üstüne bir avuç toprak savuruyorlar.

Onlar, zaten göremiyor, her tarafı aktarıyor,
Burnunun dibindeki insan kaçıyor, göremiyor.

Kur’an-ı Kerim’in haber verdiği gibi, kördüler,
Kalpleri var anlamaz, kulakları var işitmezler.

Ebu Cehil, Ebu Lehep, koca şirk ordusu kalkmış,
Göz önünde uyuyan adamı, elinden kaçırmış.

Sonra, heryanı didik didik arayıp aktarmışlar,
Burnu dibinde mağaraya eğilip bakmamışlar.

Üstelik O’nlar bu mağarada tam üçgün kalıyor,
Allah O’nları böyle saklıyor, asla buldurmuyor.

Bu olayların hepsi birer mu’cize değil midir?
Mekke’ye yakın bu mağarada kalmak ne demektir?

Müşrikler iğne deliği bırakmayıp, ararlarken,
İçeri bakmıyor, mağaraya kadar gelmişlerken.

Demek onları geri çeviren, meçhul bir el vardır,
Mukadderat-ı ilâhi, her şeye hâkim, Allah’tır.

 

Not: Her ne kadar, örümceğin ağ germesi ve kuşların yuva yapmasının aslı olmadığını söyleyenler olsa da İmam Hatip Lisesinde Siyer kitaplarında okuduk, DİB’in Hz.Muhammed ve Hayatı (Hatem’l Enbiya) adlı kitabında Gâr mucizesi olarak olay anlatılmaktadır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.