İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ISI SAYACI KULLANICILARININ DİKKATİNE

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin piyasaya arzı ve muayenelerine ilişkin işlemler Bakanlığımızca yürütülmektedir. Söz Konusu Kanun kapsamında bulunan ısı sayaçlarının piyasaya arzı ile ilgili hususlar Avrupa Birliği mevzuatından uyumlaştırılan 29/06/2016 tarihli ve 26757 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu yönetmelik kapsamında gerekli uygunluk değerlendirme süreçlerinden geçirilerek ve ilk muayenesi yapılarak piyasaya arz edilmektedir. Kullanıma sunulan ısı sayaçlarının muayeneleri ise 06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

 

30/12/2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazete yayınlanan ısı sayaçları muayene yönetmeliğinde sayaçların muayenelerini yaptırmayanlara cezaların nasıl uygulanacağı açıkça belirtilmektedir.

 

“Muayene için temel gerekler ve sorumluluklar”

MADDE 6 – 

  (6) (Değişik: RG-30/12/2020-31350) (3) Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır. Isı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması durumunda ise muayeneler bu şirketler tarafından yaptırılır. Sayaçların periyodik muayeneleri için zamanında servislere müracaat etmeyen veya  muayenesini yaptırmayan kullanıcılar/bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır. İdari ve cezai işlemler bu kullanıcılardan sırasıyla bina yönetim kuruluna, bina yöneticisine, bina sahibine, bağımsız bölüm kullanıcısına; ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olduğu yerlerde ise söz konusu şirketlere uygulanır.

Ancak bina yönetim kurulunun veya bina yöneticisinin veya bina sahibinin veya ısı dağıtım ve satış şirketinin periyodik muayene müracaatı yapmış olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı muayene yaptırmak istememesi veya engel olması halinde bu durumun müracaatı yapan kişi tarafından bağımsız iki kişinin de imza ettiği bir tutanakla belgelenmesi durumunda cezai işlem, direkt olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanır.

Stok muayenesinde ise idari ve cezai işlem sayacı stokta bulunduran kişiye uygulanır. Ani ve şikâyet muayenelerinde ise muayene yapılmasından imtina eden veya engel olan kişilere 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun hükümlerince idari ve cezai işlem uygulanır.”

 

Periyodik muayene:

MADDE 8 – (1) Periyodik muayene; belli sürelerde olmak üzere sayaçlar için yapılan genel muayenedir. Sayaçların periyodik muayene süresi beş yıldır. Bu süre tarih olarak değil yıl olarak izlenir. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında, damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır.

(2) Sayaçların periyodik muayenesi kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır. Periyodik muayene için, periyodik muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere müracaat edilir. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar yapılır. Müracaatı uygun bulunanlara servis tarafından; sayaçların markası, modeli/tipi, seri numarası, üretim yılı, kullanıldığı yerin adresi ve müracaat tarihini belirten bir belge verilir. Bu belge, sayacın muayenesi tamamlanıncaya kadar istenildiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere saklanır…”

 

Isı sayaçlarının muayene ve geçerlilik süresi 5 yıldır. Kullanıcılar İlk Muayene yılından itibaren 5 yılda bir periyodik muayene müracaatlarını Ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar (2021 yılı için son gün 01/03/2021) servislere yapmak zorundadır. Muayeneler Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılmaktadır. Bakanlığımızdan Isı Sayacı Servis Hizmetleri Yetki Belgesi Alan Firmalara ait bilgilere https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/524b6d480142/diger/b81025  adresinden ulaşabilirsiniz.

2016 yılı damgalı olan ısı sayaçları sahipleri 01/03/2021 tarihine kadar servislere müracaat etmeleri ve 31/12/2021 tarihine kadar periyodik muayenesini yaptırmaları gerekmektedir. Zamanında müracaat etmeyen veya zamanında müracaat etmiş olup 31/12/2021 tarihine kadar periyodik muayenesini yaptırmamış olan kullanıcılar hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre 669 TL ile 13.375 TL arasında idari ve para cezası uygulanacaktır.

youtube abone al

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme by Compete Themes.