İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

EVLİLİK VE AİLE HAYATI (EŞ SEÇİMİ)-2

Aile toplum için temel yapı taşıdır. Aile kurumu geleceğin sağlıklı inşasında ve toplumsal kalkınmada kilit rol oynamaktadır. Evlilik , aileyi oluşturan temel bir olgudur.Aile, kadın ile erkeğin, ortak bir hayatı paylaştıkları, saygı, sevgi, hoşgörü gibi değerlerle birbirine bağlandıkları, kendi  üzerlerine düşen hak ve yükümlülükleri yerine getirdikleri sosyal bir kurumdur.

Evlilik, evlenecek bireylerin birbirlerine karşı duydukları ilgilerin sonunda oluşan kısa süreli bir ilişki durumu değildir. Eşlerin birbirlerini ve ailelerini tanımayı da kapsayan uzun boyutlu bir süreçtir.

Eşler evlilik kurumunu oluşturmadan önce ya duygularına ya akıllarına ya da hem mantık hem duygularına dayanırlar. Bu sebeple karşımıza eş seçiminde üç yol çıkacaktır:

Birinci yol; evlenecek bireylerin mantıklarını ve duygularını kullanarak ve bunun yanında anne babalarının da deneyimlerinden yararlanarak yaptıkları evliliktir.

İkinci yol; tamamen duygularına dayanarak yaptıkları evliliktir.

Üçüncü yol ise; anne babanın deneyimini dışta bırakarak sadece mantıklarını ve duygularını kullanarak yaptıkları evliliktir.

1-Bireylerin mantıklarını ve duygularını kullanarak ve bunun yanında anne babalarının da deneyimlerinden yararlanarak yaptıkları Eş Seçimi:

Bu eş seçimi türüne “Görücü Usulü Eş seçimi “denir. Bu eş seçimi türünde, kız seçme damadın annesi, babası veya yakınları tarafından yapılırken, aynı şekilde evlenecek kızın annesi, babası ,ailesi tarafından damat seçimi yapılmaktadır.[1] Burada evlenecek bireyler ,anne babalarının deneyimlerini göz önünde tutarlar. Evlilik ve hayat tecrübesi  çok olan anne babalar evlatlarının eş seçiminde en iyi eşi seçmeleri için yardım ederler. Çünkü eş seçimi sadece evlenecek şahısları etkilemez; aileyi, toplumu herkesi etkiler. Anne babanın görüşü alınarak yapılan eş seçimi daha isabetli olur.

 

Bu eş seçiminin zayıf tarafı ,anne babaların kendi evlatlarının duygularına düşüncelerine  bakmaksızın ,sadece  kendi isteklerini göz önünde tutarak,evlenmek isteyen evlatlarının seçtiği adayı kabul etmemesidir.Bu durum evlenecek olan bireylerin ikizli duygu içerisine girmelerine sebep olacak,evlenecek gençler eş seçiminde anne babaların istek ve arzularıyla , kendi duygu ve düşünceleri arasında çelişkiye düşecek ve çatışma yaşayacaktır.

Kişinin evlenmeye karar vermesi ve eşini seçmesi, hayatında aldığı en önemli kararlardan biridir. Eş seçimi rastgele bir süreç değildir. Evlenmek için verilen karar;

1- Kişinin bundan sonraki hayatını kiminle ve nasıl

geçireceğini,

2- Kişiyi bekleyen yeni sorumlulukları,

3- Çocuklarının annesinin/babasının kim olacağını,

4-Ailenin bir bütün olarak nasıl bir hayatı olacağını belirler.[2]

Unutmayın!

Hayatta herkes için uygun bir eş vardır.

Herkes sevmeye ve sevilmeye layıktır.

 

[1] YILDIZ, Dilber(2018),”Sosyo-Kültürel Faktörler Bağlamında Erken Evlilikler”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara ,s.35-187

 

[2]  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Eğitim Programı(  Ankara 2018), Evlilik Öncesi Eğitim El Rehberi,”Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri”,s.9-89

 

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.