İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “ARAŞTIRMA”

Geçmişten günümüze Sarayönü-100

ÇEŞMELİSEBİL’DE LAKAPLAR VE 1934 LAKAP KANUNU LAKAPLARLA İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Kanun Teklifi Lakapların kaldırılmasıyla ilgili kanunî düzenleme 26 Kasım 1934 tarihinde meclis gündemine getirilmiştir. Düzenlemenin…

Geçmişten günümüze Sarayönü-99

ÇEŞMELİSEBİL’DE LAKAPLAR VE 1934 LAKAP KANUNU İnsan içtimai bir varlıktır. İnsanın yaratılışı bireyselliğe değil müşterek yaşamaya müsaittir. Birlikte yaşamanın bir gereği olarak fertlerin birbirinden tefrik…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-95

KONYA’DA BİR KIRIM TATAR MUHACİR YERLEŞKESİ: SARAYÖNÜ KONAR KÖYÜ Klasik yazılı tarihin bu teknikleri kullanılırken, onun bıraktığı boşluklar ise sözlü verilerle doldurulmaya çalışılmıştır. 18-21 Eylül…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-95

KONYA’DA BİR KIRIM TATAR MUHACİR YERLEŞKESİ: SARAYÖNÜ KONAR KÖYÜ Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecine girmesi, sırf siyasî ve askerî gelişmelere yol açmamış, büyük toplumsal ve demografik…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-94

KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİ’NİN SARAYÖNÜ BAŞHÜYÜK KASABASINA YERLEŞTİRİLMELERİ-2 Osmanlı Devleti’nin Kafkasya göçmenleriyle ilgili politikasını‚Göç edin de nasıl ederseniz edin şeklinde değerlendirmemek gerekir. Çünkü devletin göçmenleri kabulde bir…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-93

KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİ’NİN SARAYÖNÜ BAŞHÜYÜK KASABASINA YERLEŞTİRİLMELERİ Karaçay-Malkar Türkleri ve Yaşadıkları Coğrafya Günümüzde Rusya Federasyonu sınırları içerisinde bulunan, batıda Karadeniz kıyılarından doğuda Hazar Denizi’ne kadar uzanan…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-92

TÜRKİYE’YE GÖÇMÜŞ AİLELERİN KARAÇAY’DAKİ ARAZİLERİ Kafkasya’nın Karaçay bölgesinden ayrılıp Türkiye’ye göçen ve Başhüyük, Gökçeyayla, Yakapınar gibi köylere yerleşmiş olan ailelerin, anavatanlarında “tukum cer” adı verilen,…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-91

Konya’daki Karaçay Sülalelerinin Atayurtlarında Sufiler Diğer Kuzey Kafkas milletleri gibi Karaçay’da da sufi faaliyetleri ilk defa Altın Orda döneminde başlamıştı. O zamanlar bölgede Kübreviyye ve…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-90

BAŞHÜYÜK KÖYÜNÜN GÖÇ HİKAYESİ Başhüyük köyünün tarihi şüphesiz, Kafkasya’nın Karaçay bölgesinden gelen muhacirlerle bağlantılıdır. Özellikle 1905-1907 yıllarında gelen kısmı ile; yani (orada kalanların verdiği isimle)…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-89

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E SARAYÖNÜ HAVALİSİNDE NÜFUS HAREKETLERİ – 4 Rumeli Muhacirlerinin Yerleştirilmesi Tarihimizde 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başlarında Tuna’yı geçen Rusların sivil Müslüman…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-88

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E SARAYÖNÜ HAVALİSİNDE NÜFUS HAREKETLERİ Nüfus Hareketleri ….. İstanbul’daki yüksek okullarda okuyan Karaçaylı gençler, Rusya’nın Mançurya’yı işgalinden sonra, Kafkasyalı gençlerin askere alınıp cepheye gönderileceklerinden…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-87

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E SARAYÖNÜ HAVALİSİNDE NÜFUS HAREKETLERİ -3 Nüfus Hareketleri 1584 yılında var olan 20 kadar köyden sadece ikisinin XIX. yüzyıla ulaştığı düşünülürse, XVI. yüzyıl sonlarından…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-86

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E SARAYÖNÜ HAVALİSİNDE NÜFUS HAREKETLERİ-2 Nüfusu Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı 1831 yılında gerçekleştirilmiştir. Ancak bu sayımın temel amacı vergi ve asker toplamak olduğundan,…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-85

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E SARAYÖNÜ HAVALİSİNDE NÜFUS HAREKETLERİ Konya’nın fethinden sonra Saidili nahiyesine bağlanan Sarayönü havalisi, Cumhuriyet Dönemi’ne kadar bu nahiye sınırları içerisinde kalmıştır. Ancak XVI. yüzyılda…