İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “ARAŞTIRMA”

Geçmişten günümüze Sarayönü-100

ÇEŞMELİSEBİL’DE LAKAPLAR VE 1934 LAKAP KANUNU LAKAPLARLA İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Kanun Teklifi Lakapların kaldırılmasıyla ilgili kanunî düzenleme 26 Kasım 1934 tarihinde meclis gündemine getirilmiştir. Düzenlemenin…

Geçmişten günümüze Sarayönü-99

ÇEŞMELİSEBİL’DE LAKAPLAR VE 1934 LAKAP KANUNU İnsan içtimai bir varlıktır. İnsanın yaratılışı bireyselliğe değil müşterek yaşamaya müsaittir. Birlikte yaşamanın bir gereği olarak fertlerin birbirinden tefrik…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-95

KONYA’DA BİR KIRIM TATAR MUHACİR YERLEŞKESİ: SARAYÖNÜ KONAR KÖYÜ Klasik yazılı tarihin bu teknikleri kullanılırken, onun bıraktığı boşluklar ise sözlü verilerle doldurulmaya çalışılmıştır. 18-21 Eylül…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-95

KONYA’DA BİR KIRIM TATAR MUHACİR YERLEŞKESİ: SARAYÖNÜ KONAR KÖYÜ Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecine girmesi, sırf siyasî ve askerî gelişmelere yol açmamış, büyük toplumsal ve demografik…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-94

KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİ’NİN SARAYÖNÜ BAŞHÜYÜK KASABASINA YERLEŞTİRİLMELERİ-2 Osmanlı Devleti’nin Kafkasya göçmenleriyle ilgili politikasını‚Göç edin de nasıl ederseniz edin şeklinde değerlendirmemek gerekir. Çünkü devletin göçmenleri kabulde bir…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-93

KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİ’NİN SARAYÖNÜ BAŞHÜYÜK KASABASINA YERLEŞTİRİLMELERİ Karaçay-Malkar Türkleri ve Yaşadıkları Coğrafya Günümüzde Rusya Federasyonu sınırları içerisinde bulunan, batıda Karadeniz kıyılarından doğuda Hazar Denizi’ne kadar uzanan…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-92

TÜRKİYE’YE GÖÇMÜŞ AİLELERİN KARAÇAY’DAKİ ARAZİLERİ Kafkasya’nın Karaçay bölgesinden ayrılıp Türkiye’ye göçen ve Başhüyük, Gökçeyayla, Yakapınar gibi köylere yerleşmiş olan ailelerin, anavatanlarında “tukum cer” adı verilen,…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-91

Konya’daki Karaçay Sülalelerinin Atayurtlarında Sufiler Diğer Kuzey Kafkas milletleri gibi Karaçay’da da sufi faaliyetleri ilk defa Altın Orda döneminde başlamıştı. O zamanlar bölgede Kübreviyye ve…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-90

BAŞHÜYÜK KÖYÜNÜN GÖÇ HİKAYESİ Başhüyük köyünün tarihi şüphesiz, Kafkasya’nın Karaçay bölgesinden gelen muhacirlerle bağlantılıdır. Özellikle 1905-1907 yıllarında gelen kısmı ile; yani (orada kalanların verdiği isimle)…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-89

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E SARAYÖNÜ HAVALİSİNDE NÜFUS HAREKETLERİ – 4 Rumeli Muhacirlerinin Yerleştirilmesi Tarihimizde 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başlarında Tuna’yı geçen Rusların sivil Müslüman…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-88

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E SARAYÖNÜ HAVALİSİNDE NÜFUS HAREKETLERİ Nüfus Hareketleri ….. İstanbul’daki yüksek okullarda okuyan Karaçaylı gençler, Rusya’nın Mançurya’yı işgalinden sonra, Kafkasyalı gençlerin askere alınıp cepheye gönderileceklerinden…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-87

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E SARAYÖNÜ HAVALİSİNDE NÜFUS HAREKETLERİ -3 Nüfus Hareketleri 1584 yılında var olan 20 kadar köyden sadece ikisinin XIX. yüzyıla ulaştığı düşünülürse, XVI. yüzyıl sonlarından…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-86

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E SARAYÖNÜ HAVALİSİNDE NÜFUS HAREKETLERİ-2 Nüfusu Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı 1831 yılında gerçekleştirilmiştir. Ancak bu sayımın temel amacı vergi ve asker toplamak olduğundan,…

Geçmişten günümüze “Sarayönü”-85

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E SARAYÖNÜ HAVALİSİNDE NÜFUS HAREKETLERİ Konya’nın fethinden sonra Saidili nahiyesine bağlanan Sarayönü havalisi, Cumhuriyet Dönemi’ne kadar bu nahiye sınırları içerisinde kalmıştır. Ancak XVI. yüzyılda…

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro