İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazılarn yazarı: “İsmet AYDEMİR”

KALPLER MAHSUN, HERKES MATEM İÇİNDE

Techiz,defin işi, ikinci gün oldu Peygamber’in, Salı günü yapıldı, defnedilmesi mubareğin. Cenâzenin gasliyle Ali meşguldü, O yıkadı, Nereye defin olacağı, mes’elesi tartışıldı. Bazıları Mekke’ye götürüp…

“HAYATINDA MEMATINDA PAK YA RASÜLALLAH”

Acı haberi öğrenince herkes şaşırıp kaldı, Medine’nin üstünü bir mâtem havası sardı. Yıldırım çarpmışa döndü, duyan acı haberi Bazıları da  öldüğüne  inanmak istemedi. İnanmak  istemeyen…

TÜM ÇİLELER GERİDE KALDI

Varaka ne söylemişti, sen Peygamber olacaksın, Çok çileler çekecek, öz yurdundan kovulacaksın. Yalancı diyecek, eziyet edecekler demişti, Öyle olmuştu, ömrünün çoğu çileli geçmişti. Bütün çilelere rağmen…

SENİ O GÜNKÜ DEHŞETTEN KURTARAMAM

Ölürken altın ve gümüş namına birşey kalmamış, Birkaç  ev  eşyalarından  başkasını  hep  dağıtmış. Medine’de, Fedek ve Hayber’de hisseleri vardı, Yirmi deve,  yüz koyun,  yedi keçi birde katırdı.…

ESRARENGİZ BİR ZİYARET

Hiçbir rahatsızlığı yoktu, Hazret-i Peygamber’in, Rahatsızlanmıştı, onbirinci  yılında  hicretin. Muntazam yaşar,az yer,temizliğe dikkat ederdi, Zâten sıhhatin şartı da, bunu yapmak gerekirdi. Ömründe bir defa,hafif bir…

ESRARENGİZ BİR ZİYARET

Hiçbir rahatsızlığı yoktu, Hazret-i Peygamber’in, Rahatsızlanmıştı, onbirinci  yılında  hicretin. Muntazam yaşar,az yer,temizliğe dikkat ederdi, Zâten sıhhatin şartı da, bunu yapmak gerekirdi. Ömründe bir defa,hafif bir…

LEBBEYK SEDALARIYLA MEKKE ÇINLIYOR

Mekke fethedilmiş, Kâ’be’nin yolları açılmıştı, Müslümanlar serbestçe, Hac edasını yapacaktı. Hicretin  onuncu yılıydı, Zilkâde  ayı  girmiş, Rasülullah’ın  Hac  edeceği  ilânı  edilmiş. Yıldırım hızıyla, her tarafa…

KALP MAHZUN OLUR, GÖZ YAŞARIR

Son harbi Tebük’ten dönüşünde, Hazret-i Peygamber, Gelen  heyetleri  kabul  etmekle  meşgul  idiler. Dinin kemâle erdiğini görmekle, çok memnundu, Oğlu  İbrahim’de  artık  büyüyüp, serpiliyordu. Heyetlerle görüşme…

İSLAMDA SON HARBİN SINAVI

Tüm zorluklarla hazırlanan büyük islâm ordusu, Otuzbin kişiden oluştu,tüm gayretle bu ordu. Kadınlar damlara çıkmış, orduyu teşyi ediyor, Ordunun Medine’den çıkışı,pek şanlı oluyor. Bu davranışlar…

İŞTE OTUZBİN KİŞİLİK ORDU

İslâmiyet  tüm Arabistan’a  büsbütün  yayılımış, Bizans, Müslümanlara karşı darbeye hazırlamış. İran’a yaptığı savaşı kazanmış, şımarmışlar, Geniş bir fetih hevesine düşmüş şu Bizans’lılar. Bizans’a tabi, hıristiyan…

MARİYE RASULULLAH’A BİR EVLAT VERDİ

Mısır hükümdarı Mukavkıs,Hazret-i Muhammed’e İki  câriye vermiş, Mâriye  ve  Şirin  isminde. Rasül-i Ekrem,Hassan bin Sabit’e Şirin’i yapmış, Mâriye  adlı  câriyesini, kendine  bırakmış. O, Rasülullah’ın zevceleri…

ARABİSTAN ÜSTÜNE NURLU IŞIĞINI SAÇIYOR

Mekke fethinde,Huneyn’de toplanan şirk ordusuna, Müslümanlardan  müthiş  bir  darbe  indi  başlarına. İslâm’a karşı, arapların durumuda değişmiş, Yaptıkları putlar kırılınca, gerçekler bilinmiş. Zaman geçmiş,kırılan putlardan bir…

HAYATIM, MEMATIM SİZİNLE

Rasülullah Safa tepesinde, bir yere çıktılar, Yanına biat etmeye geldi, müslüman olanlar. Ebu  Bekr’in  babası  Kühâfe  Pir-i  fâni  idi, Böyle olmasına rağmen,daha müslüman değildi. Gözlerinin…

ÜÇYÜZ ATMIŞ PUT TEMİZLENİP EZAN OKUNUYOR

Osman bin Talha’yı Rasülullah yanına çağırdı, Kâ’be-i  Muazzama’nın  anahtaları  ondaydı. Kâ’be  kapısını açıp,  içine  girdikleri anda, Peygamber ve meleklerin resmi vardı duvarında. Hazret-i İbrahim, İsmail…

PUTLARI TEMİZLEME EMRİ

Hicretin sekizinci  yılı, Ramazan  ayı  idi, Medine’den onbin kişilik bir ordu ilerledi. Bu  sayı  biraz  daha  artmış, civar  kabilelerle, Bu güne kadar böyle bir ordu görmemiş…

AMCASI ABBAS’IN BALDIZI MEYMUNE

Peygamber’in amcası Abbas müslüman olmamıştı, Yirmi beş yaşında Meymune  adlı baldızı  vardı. Müslümanların insanlığını görünce Meymune, İslâm’a  âşık oldu, yumuşama  oldu  kalbinde, Abbas’a karısı Ümmü’l Fadl,…

TAVAF VE MEKKE’Yİ ZİYÂRET

Medine’nin havası yaramamış, zayıf düşmüşler, Müslümanlar hakkında Kureyş’liler böyle demişler. Rasülullah  bu  zannı, ortadan  kaldırmak  istetti, Kâ’be’yi  üç  defa, heybetli  koşarak, tavaf  etti. Müslümanlarda bu…

LEBBEYK SESLERİ İNLETİYOR

Kureyş, müslümanların hareket haberini almış, Uzaktan  Mekke’ye  girişlerini  gözlüyorlarmış. Haber alır almaz, şehri tahliyeye başladılar, Etraftaki  tepelere  çadır  kurup, oturdular. Müslümanlar,Mekke’nin doğusundan şehre girdiler, Mukaddes…